AI Competence Sweden

Ett nationellt initiativ för utbildning och kompetensutveckling inom artificiell intelligens.

Digidel

Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som verkar för att öka den digitala delaktigheten och tillgänglig...

Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet är inrättat av regeringen. Ledamöterna erbjuds möjlighet att diskutera med olika statsråd under ledning av digitaliseri...

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation.

IT-Guide

IT-Guide är en vinna-vinna-verksamhet där kunniga nyanlända ungdomar lär seniorer att använda datorer, surfplattor och mobiler.

Kodcentrum

Kodcentrum är en ideell förening som introducerar barn till programmering och digitalt skapande.

KTH

Kungliga Tekniska Högskolan är Sveriges största tekniska universitet. På universitetet samlas teknisk forskning och utbildning med studenter...

Learntech

Learntech är ett nätverk av oberoende konsulter inom lärande.

Linköping Science Park

Linköping Science Park är ett kommunägt bolag som arbetar för att de 400 techbolagen med 7000 anställda ska växa och utvecklas på bästa möjl...

Linnéuniversitet

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet i Småland.

Mälardalens universitet

MDU är Sveriges nyaste universitet. Hos MDU läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa...

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Promise

Promise är en branschförening för företag som verkar inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. Promise ska stärka br...

RISE

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut...

Skolverket

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Stockholms Universitet

Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning.

Svenska Science Centers

SSC, Svenska Science Centers är en medlemsförening som företräder, främjar och utvecklar branschen med 20 science centers från Malmö i söder...

SVERD

SVERD (Svenska riksorganisationen för distansutbildning) är en intresseorganisation i Sverige för alla som är engagerade i online lärande, f...

Swedish Edtech Industry

Swedish Edtech Industry är en ideell branschorganisation som, genom att samla leverantörer inom den svenska edtechbranschen, bidrar till inn...

Swedish JobTech

Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska arb...

Swedsoft

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft.

TechSverige

TechSverige är en bransch- och arbetsgivar­organisation för alla företag inom techsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa...

Teknikföretagen

Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. I Teknikföretagen (Föreningen Teknikföretagen i Sverige) ingår två arbetsgivarfö...

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår visi...

Unionen

Unionen är fackförbundet för alla tjänstemän i det privata arbetslivet.