Digitala färdigheter för alla.

Utveckla digitala färdigheter för att möjliggöra för medborgare att vara aktiva i vårt digitala samhälle.

Digidel

Digitalidag

Digitaliseringsrådet

Internetstiftelsen

IT-Guide

Post- och telestyrelsen

Promise

Digitala färdigheter för arbetskraften.

Utveckla digitala färdigheter för den digitala ekonomin, t.ex. vidareutbildning och omskolning av arbetstagare, arbetssökande, insatser för karriärrådgivning och vägledning.

Linköping Science Park

Svenska Science Centers

Swedish JobTech

Tillväxtverket

Unionen

Digitala färdigheter för IT-professionella och andra digitala experter.

Omvandla undervisning och lärande av digitala färdigheter i ett livslångt lärandeperspektiv, inklusive utbildning av lärare.

AI Competence Sweden

RISE

Swedsoft

TechSverige

Teknikföretagen

Digitala färdigheter inom utbildning.

Omvandla undervisning och lärande av digitala färdigheter i ett livslångt lärandeperspektiv, inklusive utbildning av lärare.

Kodcentrum

KTH

Learntech

Linnéuniversitet

Mälardalens universitet

Skolverket

Stockholms Universitet

SVERD

Swedish Edtech Industry