Digital Skills and Jobs Coalition (DSJC) är ett EU-initiativ som samlar medlemsstater, företag, arbetsmarknadens parter, ideella organisationer och utbildningsleverantörer, som arbetar för att ta itu med bristen på digital kompetens i Europa.

Fyra fokusområden:

  • Digital kompetens inom utbildningskedjan (Digital skills in education)
  • Digital medarbetarkompetens (Digital skills for labour force)
  • Digital spetskompetens (Digital skills for ICT professionals)
  • Digital medborgarkompetens (Digital skills for all citizens)

Den svenska koalitionen bildades våren 2019. Sex nationella koalitioner redan en webbplats kopplad till plattformen, och nu pågår arbetet med att utveckla den svenska webbplatsen!

TechSverige är projektägare med roterande projektledarskap.