SENASTE

FLER BLOGGINLÄGG

Mobilisering av digitala färdigheter inom befintliga organisationer: Digitala mästares agentiska roll

Den europeiska kompetensramen för cybersäkerhet

WEF-rapport: Agritech: Att forma jordbruket i tillväxtekonomier, i dag och i morgon

Mikromeriter för DQ Global Standards (GSM): En global interoperabel kodifiering av digitala färdigheter för AI och hållbarhet

OECD Digital Economy Outlook 2024 (volym 1): Omfamna teknikgränsen

Ledarskapets framtid: Nya digitala färdigheter eller gamla analoga dygder?

Gemensamma forskningscentrumets (JRC) rapport om de viktigaste händelserna 2023