TechSverige är en bransch- och arbetsgivar­organisation för alla företag inom techsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga villkor för en världsledande techsektor i Sverige.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Offentlig institution
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare