Learntech är ett nätverk av oberoende konsulter inom lärande.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Annat
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare