IT-Guide är en vinna-vinna-verksamhet där kunniga nyanlända ungdomar lär seniorer att använda datorer, surfplattor och mobiler.
INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Icke-statlig organisation
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare