Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation.

I Teknikföretagen (Föreningen Teknikföretagen i Sverige) ingår två arbetsgivarföreningar, Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna.

Teknikföretagen är en del av Svenskt Näringsliv.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Offentlig-privat partnerskap
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare