SENASTE

EU-finansieringsprogram för den digitala omvandlingen av Europa

DIGITAL är ett EU-finansieringsprogram som har som mål att forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi. Genom...

Utlysning: Avancerade Digitala Färdigheter med Fokus på Kvinnor och Flickor inom ICT

På uppdrag av Europeiska kommissionen håller Digital Skills and Jobs Platform ett nytt informationsdagswebbinarium den 12 mars 2024 kl. 10:3...

FMV:s TechDay Inriktar sig på Framtidens Kvantsensorer med Affärsmöjligheter och Innovativa Uppdrag

Försvarets Materielverk (FMV) har tagit initiativet att driva utvecklingen av kvantsensorer framåt med sin TechDay, ett evenemang som erbjud...

Cybersecurity Skills Academy

Ingress Cybersecurity Skills Academy är en initiativ av Europeiska kommissionen, inriktad på att förbättra och stärka cybersäkerhetskompeten...

Fokus på Klimatförändring och Behovet av Kompetens

Fokus på Klimatförändring och Behovet av Kompetens Bakgrund: Denna annonsering belyser EU:s ansträngningar att sänka sina växthusgasutsläpp ...

IoT för innovativ samhällsnytta – genomförandeprojekt 2023

Utlysningen IoT för innovativ samhällsnytta är en del av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet, IoT Sverige. IoT Sveri...

DREAM Eurocluster Innovation Open Call

DREAM Open Call har lanserats av Euroclusters och finansieras av Europeiska unionen genom European Innovation Council och SMEs Executive Age...

Accelerera värdefull användning av teknologi – Network of Safer Internet Centers

Initiativet är finansierat av programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL). Målet är att bilda ett väletablerat europeiskt nätverk av Safer ...

NGI Zero Core – Nästa generations internet

En andra utlysning av NGI Zero Core är nu öppen. Bakom initiativet står NLnet foundation.  NLnet foundation finansierar organisationer och p...

Starta er AI-resa: utlysning inom Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

Utlysningen som är lanserad av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova erbjuder bidrag till kommuner och civilsamhällesorganisationer som vill...