SENASTE

Cybersecurity Skills Academy

Ingress Cybersecurity Skills Academy är en initiativ av Europeiska kommissionen, inriktad på att förbättra och stärka cybersäkerhetskompeten...

Fokus på Klimatförändring och Behovet av Kompetens

Fokus på Klimatförändring och Behovet av Kompetens Bakgrund: Denna annonsering belyser EU:s ansträngningar att sänka sina växthusgasutsläpp ...

IoT för innovativ samhällsnytta – genomförandeprojekt 2023

Utlysningen IoT för innovativ samhällsnytta är en del av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet, IoT Sverige. IoT Sveri...

DREAM Eurocluster Innovation Open Call

DREAM Open Call har lanserats av Euroclusters och finansieras av Europeiska unionen genom European Innovation Council och SMEs Executive Age...

Accelerera värdefull användning av teknologi – Network of Safer Internet Centers

Initiativet är finansierat av programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL). Målet är att bilda ett väletablerat europeiskt nätverk av Safer ...

NGI Zero Core – Nästa generations internet

En andra utlysning av NGI Zero Core är nu öppen. Bakom initiativet står NLnet foundation.  NLnet foundation finansierar organisationer och p...

Starta er AI-resa: utlysning inom Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

Utlysningen som är lanserad av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova erbjuder bidrag till kommuner och civilsamhällesorganisationer som vill...

Cybersäkerhet för industriell avancerad digitalisering – utlysning 2023

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har öppnat en utlysning för att utveckla nya cybersäkerhetslösningar inom industrin. Utlysningen är en...

Avancerad och innovativ digitalisering 2023 – andra utlysning

Utlysningen från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova är en del av programmet Avancerad digitalisering. Programmet är en satsning i samverk...

DREAM Eurocluster Innovation Open Call

DREAM Open Call har lanserats av Euroclusters och finansieras av Europeiska unionen genom European Innovation Council och SMEs Executive Age...