SVERD (Svenska riksorganisationen för distansutbildning) är en intresseorganisation i Sverige för alla som är engagerade i online lärande, flexibelt lärande och distansundervisning.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Intressegrupp
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare