Digitaliseringsrådet är inrättat av regeringen. Ledamöterna erbjuds möjlighet att diskutera med olika statsråd under ledning av digitaliseringsministern.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Offentlig institution
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare