MDU är Sveriges nyaste universitet. Hos MDU läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Anordnare för formell utbildning
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare