Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Intressegrupp
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare