SENASTE

FLER NYHETER

Sveriges fokus på digital kompetens i ny strategi

Sverige gör en strategisk satsning på digital kompetens för att stärka landets position i en snabbt digitaliserande värld. Med stöd från Dig...

Höjdpunkter från European Digital Skills Awards 2024: 267 ansökningar har inkommit!

Ansökningarna till European Digital Skills Awards 2024 är nu avslutade. Efter fjolårets stora framgång mottogs totalt 267 ansökningar, vilke...

#EUYouthWeek 2024 startar och lovar ett starkare Europa fram till 2030

Gör dig redo för 2024 års upplaga av Europeiska ungdomsveckan (EYW), ett evenemang som anordnas vartannat år av Europeiska kommissionen för ...

Europeiska AI-byrån: Skapa tillförlitlig AI i Europa

Europeiska AI-byrån kommer att fungera som den viktigaste kopplingen för expertis inom artificiell intelligens (AI) i hela Europeiska unione...

Låsa upp molnledarskapet: kompetenshöjning av europeiska små och medelstora företag med CloudCamp4SME

CloudCamp4SMEs, ett EU-finansierat initiativ, hjälper medelstora företag i EU med digital omvandling genom att erbjuda överkomlig utbildning...

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelsen om rättsakten om cybersolidaritet

Europeiska kommissionen har välkomnat en politisk överenskommelse nyligen mellan Europaparlamentet och rådet om den rättsakt om it-solidarit...

Nytt podcastavsnitt tar upp hur digitala lösningar påverkar klimatet

I ett avsnitt på engelska från TechSveriges podcast Vitecherupp diskuterar Veronica Thieme från Carbon Trust hur man kan mäta nettoeffekten ...

carbon_trust_podcast_900