Promise är en branschförening för företag som verkar inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. Promise ska stärka branschen och öka kunskapen om hur medlemsföretagen bidrar till att utveckla organisationers verksamhet

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Icke-statlig organisation
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare