SENASTE

EdUtajner – Europa som spel

Kompetensinitiativet för cybersäkerhet (CSI)

Europeiska vetenskaps- och mediecentrum 5G Kunskapskarta

Utbyggnaden av 5G-teknik i Europa ger upphov till många förväntningar och frågor, men också viktiga frågor. Detta initiativ från European Sc...

Handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter

År 2017 proklamerade Europarådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som innehåll...

Europeiska initiativ för högre utbildning

I takt med att kompetensbehoven utvecklas snabbt i Europa måste sektorn för högre utbildning anpassas, eftersom den har en unik möjlighet at...

Världsekonomiskt forum – centrum för cybersäkerhet

Världsekonomiskt forumscentrum för cybersäkerhet är en oberoende och opartisk global plattform som arbetar för att främja internationell dia...

Den digitala veckan

Den digitala veckan är en nationell, årlig informations- och motiveringskampanj som anordnas av Lettlands sammanslutning för informations- o...

European Software Skills Alliance (ESSA)

Under de senaste åren har digitala färdigheter blivit alltmer relevanta för stora företag och små och medelstora företag, IKT-specialister o...

CHAISE: Blockkedjeteknik för Europa

Europa har en ledande ställning inom många sektorer som framgångsrikt kan tillämpa blockkedjeteknik eller annan teknik för distribuerade lig...

Handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter

År 2017 proklamerade Europarådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som innehåll...