Linköping Science Park är ett kommunägt bolag som arbetar för att de 400 techbolagen med 7000 anställda ska växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Företag/industri
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare