SSC, Svenska Science Centers är en medlemsförening som företräder, främjar och utvecklar branschen med 20 science centers från Malmö i söder till Luleå i norr.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Annat
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare