Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som verkar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Annat
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare