Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Intressegrupp
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare