SENASTE

Industrialisering av nya produkter och produktionsteknik – kurs

Läs mer om utbildningen här Kursens huvudsakliga innehåll Är du intresserad av att framgångsrikt industrialisera en produkt? Denna kurs är d...

Programvarutest – kurs

Läs mer om utbildningen här Kursens huvudsakliga innehåll Kursöversikt: Mjukvarutestning Denna kurs ger dig en gedigen insikt i mjukvarutest...

Artificiell intelligens i samhället – kurs

Läs mer om utbildningen här Kursens huvudsakliga innehåll Kursen “Artificial Intelligence in Society” vid KTH Royal Institute of...

Digitala Verktyg för Språkundervisning – kurs

Läs mer om utbildningen här Kursens huvudsakliga innehåll Kursen “IKT för språklärare” vid Linnéuniversitetet är en kurs som syf...

Digital tvilling och industri 4.0 – kurs

Läs mer om utbildningen här Kursens huvudsakliga innehåll Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, präglas av smarta fabriker och...

Application Development for Android – kurs

Läs mer om utbildningen här Kursens huvudsakliga innehåll Kursen i Software Design för mobila enheter vid Malmö universitet är utformad för ...

Software Engineering – Magisterprogram

Läs mer om utbildningen här Kursens huvudsakliga innehåll Magisterprogrammet i Software Engineering vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är ...

AI och innovationshantering – kurs

Läs mer om utbildningen här Kursens huvudsakliga innehåll Kursen “AI och innovationshantering” vid Högskolan i Halmstad är särsk...

Adaptiv Lean Programvarutestning – kurs

Läs mer om utbildningen här Kursens huvudsakliga innehåll Kursen “Adaptiv Lean Programvarutestning” vid Blekinge Tekniska Högsko...

Deep learning för industriell bildbehandling – kurs

Läs mer om utbildningen här Kursens huvudsakliga innehåll Denna kurs ger dig kunskap om att konstruera konvolutionella neurala nätverk (CNN)...