SENASTE

Computer Science, Masters

Computer Science, masterprogram 120 hp Om Programmet: Masterprogrammet i datavetenskap vid Linköpings universitet är designat för studenter ...

Programvaruteknik – Kandidat

Programvaruteknik – 180 hp vid Linnéuniversitetet i Växjö Om Programmet: Programvaruteknikprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö er...

AI Engineering – Masterprogram

AI Engineering – Masterprogram vid Jönköping University Översikt: Artificiell intelligens (AI) står i centrum för den fjärde industrie...

Informations- och kommunikationsteknik (ICT Bachelor) vid KTH

Möjligheter med en Utbildning i Informations- och Kommunikationsteknik (ICT) från KTH Översikt: Kandidatutbildningen i Informations- och kom...

Bachelor Programme in Software Development

Länk: Högskolan Kristianstad – Bachelor Programme in Software Development Utbildningens huvudsakliga innehåll: Detta program vid Högsk...

Software Engineering and Management – Kandidatprogram

Länk: Göteborgs Universitet – Software Engineering and Management kandidatprogram Utbildningens inriktning och mål: Detta kandidatprog...

Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning Internet of Things – Kandidatprogram

Länk: Högskolan Kristianstad – Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning IoT Utbildningens huvudsakliga innehåll: Detta progra...

Magister i Robotik och Automation

Länk: Högskolan Väst – Magister i Robotik och Automation – (distans, halvfart med träffar på campus) Utbildningens huvudsakliga ...

Informationssystem – Masterprogram

Länk: Linnéuniversitetet – Masterprogram i Informationssystem Utbildningens huvudsakliga innehåll: Detta masterprogram vid Linnéuniver...

Integritet, Informationssäkerhet och Cybersäkerhet – Masterprogram

Länk: Högskolan i Skövde – Masterprogram i Integritet, Informationssäkerhet och Cybersäkerhet Utbildningens huvudsakliga innehåll: Det...