Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Offentlig institution
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare