Kodcentrum är en ideell förening som introducerar barn till programmering och digitalt skapande.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Icke-statlig organisation
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare