Unionen är fackförbundet för alla tjänstemän i det privata arbetslivet.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Fackförening
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare