SENASTE

Data Factory låter partners experimentera med AI – Sverige

AI Swedens Data Factory hjälper till att accelerera innovation och användning av AI i Sverige, och erbjuder spännande möjligheter för sina p...

Be The Change – Belgien

Kontext Be The Change är ett initiativ som tagits fram av Agoria, Belgiens teknikindustriförbund. Agoria representerar mer än 1 200 företag ...

BeCode

BeCode är en belgisk ideell organisation som tillhandahåller kodningsutbildning för personer från underrepresenterade grupper. Organisatione...

Digital SkillUp

Digital SkillUp är ett innovativt program som utformats för att förse enskilda personer och organisationer med de digitala färdigheter som d...

Så bidrar IoT World till ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling – Sverige

Bakgrund till projektet Projektet, som leddes av Linköpings Science Park i samarbete med RISE och Region Östergötland, syftade till att vida...

Cyber Range – testbädden för digital säkerhet – Sverige

Bakgrund Digitala tjänster har blivit avgörande för både näringsliv och offentlig sektor, och medför enorma fördelar. Samtidigt ökar vår sår...

Ökad digital kompetens i vardagen med Funk-IT Lyftet – Sverige

Målet med Funk-IT Lyftet är att öka den digitala kompetensen i samhället – särskilt för personer som på ett eller annat sätt har har svårt a...

Person använder digital teknik

Switch to Sweden matchar internationella talanger med svenska arbetsgivare – Sverige

Sverige ska fortsätta vara globalt konkurrenskraftigt. Men internationella talanger och svenska arbetsgivare har svårt att hitta varandra. P...

Höjd konkurrenskraft hos tillverkningsindustrin genom projektet Smart Industri – Sverige

Vid Linnéuniversitetet i södra Sverige pågår ett projekt i syfte att stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft ur ett globalt och natio...

Projekt: IoT-lab för små och medelstora företag (SME) – Sverige

Internet och Things (IoT) är fenomenet som förväntas växa sig allt starkare och påverka ännu fler branscher i framtiden. På Linnéuniversitet...