Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Offentlig institution
Industri Utbildning som inte vidare definieras