Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Offentlig institution
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare