Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska arbetsmarknaden genom utnyttjande av digital och datadriven teknik.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Icke-statlig organisation
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare