Swedish Edtech Industry är en ideell branschorganisation som, genom att samla leverantörer inom den svenska edtechbranschen, bidrar till innovation och utveckling, till nytta för det livslånga lärandet, för svensk förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Icke-statlig organisation
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare