RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.

RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens, Utveckling av mobila applikationer, Digitala färdigheter, Mjukvara
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Offentlig-privat partnerskap
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare