Ett nationellt initiativ för utbildning och kompetensutveckling inom artificiell intelligens.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Annat
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare