Kungliga Tekniska Högskolan är Sveriges största tekniska universitet. På universitetet samlas teknisk forskning och utbildning med studenter, forskare och fakultet från hela världen. Universitetet ligger beläget i Stockholm.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Anordnare för formell utbildning
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare