Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Nationell koalition-medlem Ja
Medlemskategori Anordnare för formell utbildning
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare