Länk: Linnéuniversitetet – Masterprogram i Informationssystem

Utbildningens huvudsakliga innehåll:
Detta masterprogram vid Linnéuniversitetet ger dig kunskaper i att planera, leda och använda informationssystem i verksamheter och organisationer. Programmet behandlar teman som IS/IT för organisering, kommunikation och samordning; ontologier och epistemologier; metodologier, metoder och teorier; samt Big Data i organisationer, företag och samhället.

Mer om programmet:
Programmet är utformat för att ge flexibilitet och passar de som vill ha stor frihet att bestämma när och var de vill studera. En stor del av studierna sker digitalt, med kommunikation via en lärplattform.

Studieform:
Programmet erbjuds på heltid och som distansutbildning. Det bygger på interaktiva föreläsningar, seminarier och uppgifter. Studierna baseras på allmänna undervisningsstrategier som grupparbeten, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och gruppdiskussioner.

Karriärmöjligheter:
Efter utbildningen kan du arbeta med projekt för att planera, utforma och införa informationssystem med syftet att utveckla verksamheter.

Examen:
Filosofie Magisterexamen med inriktning mot informationssystem.

Huvudområde:
Informatik

Antagningsurval:
Urvalet baseras på tidigare studier. Informatik är ett brett område som täcker in många bakgrunder som kan införlivas i ämnet.

Behörighet:
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet i Engelska 6 eller motsvarande.

Studieavgift:
Kostnadsfritt för studenter inom EU/EES. Totalt 292 000 SEK för studenter utanför EU/EES.

Studietakt:
Heltid

Studieort:
Distans

Språk:
Undervisningen ges på engelska.

Ansökningsperiod:
Ansökningsperioden för höstterminen 2024 öppnar den 15 mars och sista ansökningsdag är den 15 april.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Linnéuniversitet
Organisation Linnéuniversitetet
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till 1 vecka
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Kvalifikationsutmärkelse
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Linnéuniversitetet
Kostnad för utbildning Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .