Länk: Högskolan Kristianstad – Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning IoT

Utbildningens huvudsakliga innehåll:
Detta program vid Högskolan Kristianstad fokuserar på utveckling och programmering av små datorbaserade enheter och deras kommunikation i nätverk, vilket är centralt för Internet of Things (IoT). Programmet förbereder dig för att bidra till framtidens uppkopplade samhälle och ger dig kunskaper om den senaste tekniken inom sensorer, mikrodatorer och trådlösa kommunikationsprotokoll.

Programöversikt:
Detta program vid Högskolan Kristianstad fokuserar på att förbereda studenter för en karriär inom det snabbt växande och ständigt utvecklande området Internet of Things (IoT). Som student kommer du att vara i framkant av denna teknik och bidra till att designa och bygga system som driver IoT-revolutionen framåt.

Vad du lär dig:

  • Programmering i olika språk som Java, Python och C.
  • Kunskaper om den senaste tekniken, inklusive sensorer, mikrodatorer och trådlösa kommunikationsprotokoll.
  • Utveckling av innovativa IoT-lösningar.
  • Projektarbete som efterliknar arbetslivets utmaningar och lär dig att samarbeta, kommunicera effektivt, hantera utmaningar och ta ansvar för projekt.

Karriärmöjligheter:
Efter examen har du möjlighet att arbeta inom en rad olika områden, inklusive som:

  • IoT-utvecklare
  • IoT-konsult
  • Produktchef
  • Teknisk arkitekt
  • Systemintegratör

Fortsatta studiemöjligheter:
Efter examen har du möjlighet att fortsätta dina studier på avancerad nivå, till exempel genom en magisterutbildning i datavetenskap.

Programinnehåll:
Programmet ger dig en bred datateknisk utbildning som täcker allt från grunderna i programmering till mer avancerade tekniker för att bygga och hantera IoT-enheter. Du får också möjlighet att studera tillsammans med internationella studenter, vilket ger dig värdefulla kulturella och språkliga erfarenheter.

Språk och internationell erfarenhet: En del av utbildningen ges på engelska, vilket ger dig möjlighet att bygga relationer och utbyta erfarenheter med personer från olika delar av världen.

Examen:
Högskoleingenjörsexamen i datateknik.

Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1 eller Naturkunskap 2, Matematik 3c eller Matematik D.

Studietakt:
Heltid

Undervisningsform:
Campusbaserad utbildning.

Språk:
Undervisningen sker på svenska.

Nära kontakt med näringslivet:
Programmet är starkt förankrat i regionens näringsliv med möjligheter till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), gästföreläsningar och projektarbete med lokala företag.

Möjligheter för utlandsstudier:
Som student har du möjlighet att läsa en termin utomlands.

Ytterligare studiemöjligheter:
Efter examen har du möjlighet att fortsätta studera på avancerad nivå, till exempel på magisterprogram i datavetenskap.

Ansökan

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Internet of Things
Svårighetsgrad Medelsvår, Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Högskolan i Kristianstad
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Klassrumsbaserat
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240901
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Kvalifikationsutmärkelse
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsplats Blandade
Utbildningsleverantör Högskolan i Kristianstad
Kostnad för utbildning *EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter