Länk: Göteborgs Universitet – Software Engineering and Management kandidatprogram

Utbildningens inriktning och mål: Detta kandidatprogram vid Göteborgs Universitet fokuserar på att utveckla både sociala och tekniska färdigheter samt ledarskapsförmåga. Programmet är utformat för att förbereda studenter för en framgångsrik karriär inom mjukvaruutveckling och management. Det täcker allt från utveckling av självkörande fordon till smarta prylar och sociala medier.

Programstruktur och innehåll:

 • Fokus på metoder och tekniker för att utveckla mjukvara.
 • Utbildningen betonar vikten av att ställa rätt frågor, översätta behov till design, hantera projekt och utvecklingsteam.
 • Utveckling av tekniska färdigheter, problemanalys, tidsuppskattning och kostnadsberäkning för utvecklingsprojekt.
 • Kommunikation och interaktion med kunder och samarbetspartners i mjukvaruutvecklingsprojekt.
 • Dubbelt fokus på mjukvaruutveckling och management.

Samarbete med industrin:

 • Nära samarbete med mjukvaruindustrin genom gästföreläsare och handledare från mjukvaruföretag.
 • Projekt och problembaserat lärande som involverar arbete med realistiska problem.

Hackathons:

 • Möjlighet att delta i hackathons där studenter och yrkesverksamma samarbetar för att skapa och utveckla mjukvarulösningar.

Internationell inriktning:

 • Programmet är öppet för studenter från hela världen och undervisas helt på engelska.
 • Internationell studiemiljö med lärare och studenter från olika länder.

Karriärförberedelser:

 • Programmet förbereder dig för vidare studier på masterprogram eller en karriär i Sverige eller utomlands.
 • Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ansvarstagande för din egen utbildning och karriär.

Målgrupp:

 • Programmet är lämpligt för dig som är intresserad av att utforska och utveckla innovativa mjukvarulösningar inom olika områden, inklusive AI, självkörande fordon och hälsa/bioteknik.
 • Det är också för dig som vill utveckla ledarskapsförmåga, projektplanering och kommunikationsfärdigheter för att skilja dig från andra mjukvaruingenjörer.

Examen:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Software Engineering.

Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c.

Urval:
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %).

Studietakt:
Heltid (100%)

Undervisningstid:
Dagtid

Studieort:
Göteborg

Undervisningsspråk:
Engelska

Möjligheter för utlandsstudier:
Möjlighet att studera utomlands under termin fem.

Studievägledning:
För frågor om studieval, studieplanering eller framtida karriär: studycounselling@cse.gu.se

Anmälan:
Öppnar 15 mars 2024 för höstterminen 2024.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Mjukvara, Webbutveckling
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Göteborgs Universitet
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Klassrumsbaserat
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240901
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsplats Blandade
Utbildningsleverantör Göteborgs Universitet
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift