Möjligheter med en Utbildning i Informations- och Kommunikationsteknik (ICT) från KTH

Översikt: Kandidatutbildningen i Informations- och kommunikationsteknik (ICT) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) är en internationellt inriktad utbildning som erbjuder en omfattande grund inom ICT. Med undervisning på engelska och studiekamrater från olika länder, placerar programmet dig mitt i utvecklingen av framtidens teknologier som artificiell intelligens, 5G/6G, maskininlärning, robotik och kommunicerande system.

Omfattande Påverkan: Informations- och kommunikationsteknik (ICT) är en grundpelare i dagens digitaliserade samhälle, med en omfattande påverkan på alla aspekter av våra liv. Från att förbättra livskvaliteten och minska industriella utsläpp till att skydda mot cyberhot, spelar ICT en central roll i att forma vår framtid.

Utbildningens Inriktning: KTH:s ICT-utbildning erbjuder en unik kombination av kunskap inom elektronik, mjukvara, datavetenskap och kommunikationsteknologi. Genom att integrera dessa tekniska fält med ekonomi, ledarskap och hållbar utveckling, får du ett brett perspektiv på teknikutvecklingen och dess tillämpningar.

Flexibilitet och Specialisering: Med ett brett utbud av valbara kurser ger programmet dig möjligheten att skräddarsy din utbildning efter dina intressen och karriärmål. Detta gör att du kan specialisera dig inom områden som AI, e-hälsa, miljövänligare transporter och mycket mer.

Livslångt Lärande: KTH lägger stor vikt vid livslångt lärande, vilket innebär att du utrustas med förmågan att kontinuerligt utveckla dina kunskaper och färdigheter efter examen. Detta förbereder dig för att hålla jämna steg med den snabba teknikutvecklingen och möta framtidens arbetsmarknadsutmaningar.

Karriärmöjligheter: Efter examen väntar ett brett spektrum av karriärmöjligheter, både i Sverige och internationellt. Du kan arbeta inom en rad olika sektorer, inklusive IT-företag, konsultföretag, fordonsindustrin, medicinsk teknik och mycket mer. Rollerna varierar från mjukvaruingenjörer och konsulter till systemspecialister och entreprenörer.

Entreprenörskap och Innovation: KTH Innovation stöder studenter som vill utveckla sina idéer och satsa på entreprenörskap. Detta ger dig möjlighet att omsätta din utbildning i praktiken och bidra till samhället med innovativa lösningar.

Framtidsutsikter: Trots en ökande global utbildning inom ICT, förblir efterfrågan på kompetens inom området hög. Detta ger dig utmärkta utsikter att hitta spännande och meningsfulla arbetsuppgifter inom en rad olika områden.

Utbildningens Innehåll: Utbildningen ger dig kunskap inom elektronik, mjukvara, datavetenskap och kommunikationsteknologi, integrerat med ekonomi, ledarskap och hållbar utveckling. Detta ger dig ett brett perspektiv på teknikutvecklingen och möjlighet att skräddarsy din utbildning genom ett stort utbud av valbara kurser.

Karriärmöjligheter: Efter examen finns det ett brett spektrum av karriärmöjligheter inom globala och regionala IT-företag, konsultföretag, företags IT-avdelningar och internationella institutioner. Du kan arbeta som mjukvaruingenjör, konsult, systemspecialist och mycket mer, med goda utsikter att hitta spännande uppgifter och yrken.

Internationella Möjligheter: Programmet erbjuder möjligheter till utbytesstudier, vilket är en unik chans att utöka ditt CV, upptäcka världen och knyta internationella kontakter.

Hållbar Utveckling: Utbildningen fokuserar på att utveckla lösningar för globala mål för hållbar utveckling, särskilt inom energi, industri, innovation och infrastruktur. Med hjälp av ICT kan andra branscher bli mer energieffektiva och minska sin klimatpåverkan.

Studiemiljö: All undervisning sker på engelska med en kombination av föreläsningar, laborationer och praktik. Programmet baseras på den senaste forskningen och har nära kopplingar till företag, vilket ger dig en ökad förståelse för ditt framtida yrke.

Studentliv: Som student på KTH blir du en del av ett rikt studentliv med tillgång till olika studentorganisationer och aktiviteter som främjar både socialt och akademiskt engagemang.

Examen: Teknologie kandidat
Längd: 3 år (180 högskolepoäng)
Undervisningspråk: Engelska
Plats: KTH Kista
Avgift: Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Icke-modersmålstalare, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation KTH
Organisation KTH
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Klassrumsbaserat
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240901
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsplats KTH
Utbildningsleverantör KTH
Kostnad för utbildning Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .