Länk: Högskolan Väst – Magister i Robotik och Automation – (distans, halvfart med träffar på campus)

Utbildningens huvudsakliga innehåll:
Detta ettåriga program vid Högskolan Väst fokuserar på utvecklingen av smarta fabriker, inklusive automation, industrirobotar och simuleringsteknik. Programmet undervisas i virtuella miljöer (distansundervisning) och har en nära koppling till industrin. Det ger dig fördjupade kunskaper om smarta fabriker och förbereder dig för att bidra till deras utveckling. Du lär dig design och programmering av robotar och automatiseringssystem i virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR).

Kvalifikationer:
Programmet erbjuds som två olika kvalifikationer och i två olika undervisningsmodeller:

  • 60 hp Magister i Robotik och Automation (1 år) med fokus på automation, robotik, digitalisering och virtuella miljöer.
  • 120 hp Master i Robotik och Automation (2 år) med ytterligare fokus på forskning och utveckling.

Karriärmöjligheter:
Efter avslutad utbildning kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan arbeta med programmering, simulering och implementering av industrirobot- och automatiseringssystem eller som projektledare för design och utveckling av nya automationslösningar.

Examen:
Filosofie Magisterexamen med inriktning mot robotik och automation.

Behörighetskrav:
Kandidatexamen med något av huvudområdena datateknik, elektroteknik, maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande. Minst 5 hp programmering och 15 hp matematik ska ingå i grundutbildningen. Engelska 6 eller motsvarande.

Studietakt:
Deltid

Undervisningsform:
Distans

Anmälningsperiod:
Anmälan öppnar den 15 mars för höstterminen 2024.

Språk:
Undervisningen sker på engelska.

Sista anmälningsdag:
15 april 2024

Anmälningskod:
HV-94888

Ytterligare information:
Programmet erbjuder möjligheter att studera på distans med flexibilitet och frihet att bestämma när och var du vill studera. En stor del av studierna sker digitalt, med kommunikation via en lärplattform.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Robotteknik
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Högskolan Väst
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till ett år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240901
Utbildningstakt Halvfart enkel
Behörighet som erbjuds Kvalifikationsutmärkelse
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsplats Online
Utbildningsleverantör Högskolan Väst
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift