Länk: Högskolan i Skövde – Masterprogram i Integritet, Informationssäkerhet och Cybersäkerhet

Utbildningens huvudsakliga innehåll:
Detta masterprogram vid Högskolan i Skövde fokuserar på att utveckla, forma och bli en del av framtidens digitala samhälle där säkerhet och integritet står i fokus. Programmet ger omfattande kunskaper och unik kompetens inom integritetsfrågor, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Det inkluderar lärande om hur organisationer kan arbeta systematiskt med informationssäkerhet, användning av kryptologiska redskap, skydd av kritisk infrastruktur, dataskydd och metoder för att upptäcka och stoppa skadligt innehåll.

Programstruktur:

  • Första året: Fokus på viktiga termer och koncept inom informationssäkerhet, inklusive projektkurs.
  • Andra året: Fördjupning inom forskningsbaserat informationssäkerhetsarbete, IT-forensik, incidenthantering och valbara kurser. Programmet avslutas med ett masteruppsats.

Studieform:
Erbjuds både som campus- och distansutbildning. Interaktiva föreläsningar, seminarier och uppgifter ingår. Alla sessioner deltar alla studenter, både online och på campus, live.

Karriärmöjligheter:
Utbildningen förbereder för roller inom riskhantering och konsultverksamhet inom informationssäkerhet. Efter examen kan man arbeta som säkerhetsansvarig i privata företag, banker eller inom offentlig sektor.

Examen:
Masterexamen i informationsteknologi omfattande 120 högskolepoäng. Möjlighet finns att göra ett examensarbete under det första året och ansöka om en magisterexamen omfattande 60 högskolepoäng.

Förkunskapskrav:
Programmet riktar sig till de med en bakgrund inom IT eller liknande områden.

Ansökningsperiod:
Ansökningsperioden öppnar den 15 mars och sista ansökningsdag är den 15 april.

Hållbar utbildning:
Utbildningen är kopplad till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Språk:
All undervisning sker på engelska.

Studietakt:
Heltid. 2 september 2024 – 7 juni 2026

Avgift:
Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .

Undervisningsplats:
Högskolan i Skövde

Anmälan sker här:
Ansökan till Masterprogrammet i Integritet, Informationssäkerhet och Cybersäkerhet

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Högskolan i Skövde
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet Kursarbete för internetbaserat lärande
Bedömningstyp Online
Utbildningens längd Upp till ett år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240904
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Kostnad för utbildning Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .