Om Programmet: Masterprogrammet i datavetenskap vid Linköpings universitet är designat för studenter med en kandidatexamen i datavetenskap. Programmet syftar till att fördjupa teoretiska kunskaper och tillämpa dem i praktiken. Det startar hösten 2024, är på heltid och baseras i Linköping. Programmet inkluderar kärnkurser och valbara kurser inom områden som artificiell intelligens, databaser, datasäkerhet, och mer. Studenterna kan välja att specialisera sig eller skapa en egen kurskombination. Det avslutas med ett examensarbete som kan utföras i samarbete med företag eller universitetet.

Programmet inkluderar under de första tre terminerna inte bara kärnkurser i teoretisk datavetenskap och programmering utan även valbara kurser som artificiell intelligens, databaser och datautvinning, spelutveckling, informationssäkerhet, avancerad datorgrafik och människa-datorinteraktion. Kurserna kombinerar teoretiska föreläsningar med praktiskt laboratoriearbete och inkluderar ibland även projekt och seminarier. Under det sista terminen skriver du ett examensarbete, antingen självständigt eller tillsammans med en kurskamrat, som kan utföras i samarbete med ett företag eller som ett forskningsprojekt vid universitetet.

Vad du kommer att lära dig: Masterprogrammet erbjuder fem specialiseringar: Visualisering och datorgrafik, Artificiell intelligens och datautvinning, Datornätverk, distribuerade system och säkerhet, Inbyggda system samt Programmering och mjukvarumetoder. Studenter har möjlighet att skräddarsy sin egen studieplan genom att fritt välja kurser utan att binda sig till en specifik specialisering. Medan majoriteten av specialiseringarna finns tillgängliga i Linköping, erbjuds specialiseringen i Visualisering och datorgrafik endast vid Campus Norrköping.

Om skolan: Linköpings universitet är känt för att vara ett av de mest framstående centrumen för datavetenskap och teknik i norra Europa, med en stark tradition av högkvalitativ forskning och utbildning. I direkt anslutning till campus ligger Linköping Science Park, en innovationshub med över 300 kunskapsintensiva företag där många alumner från universitetet finner anställning. Detta samarbete mellan akademi och näringsliv bidrar till en dynamisk miljö där teori möter praktik och skapar unika möjligheter för studenter och forskare.

Förkunskapskrav: För att söka till programmet krävs en kandidatexamen i datavetenskap, informationsteknologi, mjukvaruteknik, datateknik, eller en examen med datavetenskaplig inriktning inkluderande minst 60 högskolepoäng i relevanta ämnen som programmering, databaser, och datornätverk. Dessutom krävs minst 24 högskolepoäng i matematik relevant för programmet och goda kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Urval baseras på meritvärden indelade i tre grupper, med lottning vid behov inom samma grupp.

Karriärmöjligheter:

Detta program utrustar dig med kompetens för att arbeta i framkanten av dagens teknologi inom mjukvaru- och datasystem. Du blir kvalificerad för roller som operativsystemutvecklare, specialist inom internetsäkerhet eller AI, eller inom visualisering för områden som medicin, affärer och samhällsvetenskap. Programmet öppnar även dörrar för en karriär inom forskning eller fortsatta studier på doktorandnivå, vilket ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och bidra till vetenskapens framkant.

Anmälan: Är du redo att ta steget mot en spännande framtid inom Computer Science? Anmäl dig till programmet via antagning.se.

Studieinformation:

  • Start: Hösten 2024
  • Studieform: Helfart, Campus
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Plats: Linköping
  • Ansökningsperiod: Till 15 april
  • Studieavgift: För studenter utanför EU/EES och Schweiz tillkommer en studieavgift på 280600 kr.
INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Molnbaserad databehandling, Webbutveckling, Mjukvara
Svårighetsgrad Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter för arbetskraften.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Icke-modersmålstalare, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Linköpings Universitet
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Klassrumsbaserat
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240901
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsplats Campus
Utbildningsleverantör Linköpings Universitet
Kostnad för utbildning *EU/EES-medborgare behöver inte betala avgifter