AI Engineering – Masterprogram vid Jönköping University

Översikt:
Artificiell intelligens (AI) står i centrum för den fjärde industriella revolutionen, och dess potential att omforma samhället och industrin är enorm. Från djupinlärning och edge computing till autonoma system och smart dataanalys, AI:s tillämpningar är redan en integrerad del av vår vardag och ekonomi. Jönköping University erkänner AI:s betydelse och svarar med att samla en framstående forskargrupp inom AI. Denna grupp säkerställer att masterprogrammet i AI Engineering är grundat på den senaste forskningen och de mest aktuella teknikerna inom fältet.

CDIO Initiative™:
Tekniska Högskolan vid Jönköping University är stolt över att vara en del av CDIO Initiative™, ett globalt samarbete mellan världsledande tekniska högskolor och universitet. CDIO (Conceive — Design — Implement — Operate) är ett pedagogiskt ramverk utformat för att förnya teknikutbildningen och bättre förbereda ingenjörer för de utmaningar och möjligheter som väntar i det professionella livet. Genom detta initiativ får studenter på AI Engineering-programmet tillgång till en utbildning som inte bara fokuserar på teknisk expertis utan också på innovation, kreativ problemlösning och praktisk tillämpning av kunskap.

Karriärmöjligheter efter Utbildningen:
Med en masterexamen i AI-teknik från Jönköping University öppnas dörrarna till en värld av möjligheter. AI-teknikens framsteg driver efterfrågan på kvalificerade yrkesverksamma som kan utveckla, implementera och förvalta AI-system. Som datavetare, AI-ingenjör eller maskininlärningsingenjör kommer du att vara i framkant av teknikutvecklingen, redo att ta itu med komplexa problem och bidra till innovation inom olika sektorer. För de studenter som visar exceptionell förmåga och intresse för akademisk forskning finns även möjligheter att fortsätta som doktorander, där de kan bidra till den vetenskapliga grunden för framtidens AI-teknik.

Framtidsutsikter efter Masterprogrammet i AI-teknik

Att fullfölja en masterexamen inom AI-teknik vid Jönköping University öppnar dörren till en värld av möjligheter inom det snabbt växande fältet av informationsteknik. Med denna avancerade utbildning kommer du att vara väl positionerad för att ta en ledande roll i utvecklingen och implementeringen av AI-lösningar över ett brett spektrum av industriella och samhälleliga tillämpningar.

Karriärmöjligheter:

 • Datavetare: Som datavetare kommer du att analysera och tolka komplexa data för att hjälpa organisationer att fatta informerade beslut. Din expertis inom AI och maskininlärning kommer att vara avgörande för att avslöja insikter från data som kan forma strategiska riktningar.
 • AI-ingenjör: I rollen som AI-ingenjör kommer du att designa och utveckla AI-modeller och -system som kan simulera mänskligt beteende, förbättra automatisering och förbättra användarupplevelser över olika plattformar och teknologier.
 • Maskininlärningsingenjör: Som maskininlärningsingenjör kommer du att fokusera på att skapa algoritmer och statistiska modeller som datorer använder för att utföra specifika uppgifter utan att vara explicit programmerade för dem. Ditt arbete kommer att ligga i framkant av att skapa intelligenta system som kan lära sig och anpassa sig.

Forskning och Akademi: För de studenter som visar en exceptionell förmåga och ett djupt intresse för forskning, erbjuder många institutioner positioner som doktorander. Detta ger en unik möjlighet att bidra till den vetenskapliga grunden för AI och dess tillämpningar, vilket kan leda till banbrytande upptäckter och innovationer.

 

Viktiga Datum för Ansökan 2024:

 • Öppet Hus: Lördag 16 mars
 • Ansökningstid: 15 mars – 15 april
 • Programstart: Höst 2024
 • Ort: Jönköping
 • Examen: Teknologie Masterexamen med inriktning mot Utveckling av AI-system, 120 hp

Fakta och Behörighet:

 • Omfattning: 120 hp
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Språk: Engelska
 • Studietakt: Helfart
 • Studieform: Campusbaserad
 • Urval: Grupp 1: Examen om minst 180 hp med rangordning efter betyg. Grupp 2: 150-179 hp med rangordning efter antal avklarade poäng.
 • Behörighet: Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet datateknik, datavetenskap eller elektroteknik (med relevanta kurser inom datateknik), 15 hp i matematik och kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.
 • Anmälningskod: HJ-MS192

För mer information och för att ansöka, besök antagning.se från och med den 15 mars 2024.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Icke-modersmålstalare
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Jönköping Universitet
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Klassrumsbaserat
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240901
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsplats Blandade
Utbildningsleverantör Jönköping Universitet
Kostnad för utbildning Utbildningen är kostnadsfri för studenter med medborgarskap inom EU/EES och Schweiz. Information för brittiska medborgare kopplat till Brexit finns på universitets webbplats .