Länk: Högskolan Kristianstad – Bachelor Programme in Software Development

Utbildningens huvudsakliga innehåll:
Detta program vid Högskolan Kristianstad är en bred utbildning som förbereder dig för en framgångsrik karriär inom mjukvarubranschen. Programmet kombinerar teoretiska och praktiska moment för att ge dig en stark grund och utveckla de färdigheter och kunskaper som krävs för att bli en framgångsrik mjukvaruutvecklare.

Karriärmöjligheter:
Efter examen finns det många karriärvägar öppna för dig inom mjukvaruutveckling. Efterfrågan på mjukvaruutvecklare är stor, och tidigare studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Programinnehåll:

 • Programmering (främst i Java och Python).
 • Utveckling av webbapplikationer, klient/server-applikationer och mobilappar.
 • Tekniker som dataanalys, molntjänster och maskininlärning.
 • Grundläggande ämnen inom datavetenskap som algoritmteori, datakommunikation, datasäkerhet och operativsystem.
 • Metoder som agil systemutveckling och testdriven utveckling.

Programmeringskunskaper:

 • Du kommer att lära dig att programmera, med särskilt fokus på Java och Python, vilka är två av de mest efterfrågade programmeringsspråken på marknaden.
 • Utveckling av olika typer av applikationer, inklusive webbapplikationer, klient/server-applikationer och mobilappar.

Tekniska Färdigheter:

 • Utbildningen täcker viktiga tekniker som dataanalys, vilket är avgörande för att förstå och bearbeta stora mängder data.
 • Molntjänster, som är centrala för modern mjukvaruutveckling och erbjuder skalbara lösningar för lagring och databehandling.
 • Maskininlärning, en avancerad teknik som möjliggör automatiserad dataanalys och beslutsfattande.

Grundläggande Datavetenskapliga Ämnen:

 • Algoritmteori, som är grunden för att förstå hur data bearbetas effektivt.
 • Datakommunikation, som handlar om hur data överförs mellan olika system och nätverk.
 • Datasäkerhet, som är avgörande för att skydda information och system mot obehörig åtkomst och attacker.
 • Operativsystem, som är grunden för alla datorbaserade system och applikationer.

Modernt Arbetsmetoder:

 • Agil systemutveckling, en flexibel och iterativ metod för mjukvaruutveckling som anpassar sig efter förändrade krav och förutsättningar.
 • Testdriven utveckling, en metod som betonar vikten av att skriva tester för kod innan själva koden skrivs, för att säkerställa hög kodkvalitet och funktionalitet.

Denna utbildning ger dig en omfattande grund inom mjukvaruutveckling och förbereder dig för en framgångsrik karriär i en snabbt växande och dynamisk bransch. Du kommer att utrustas med både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som är högt värderade på arbetsmarknaden.

Undervisningsspråk:
Programmet undervisas på engelska, och du studerar tillsammans med studenter från hela världen. Det finns också en möjlighet att studera första året på svenska genom Datasystemutvecklingsprogrammet.

Nära koppling till arbetsmarknaden:
Programmet har en stark koppling till näringslivet, med gästföreläsningar och projektarbete i samarbete med företag.

Utlandsstudier:
Som student ges du möjlighet att studera en termin utomlands, vilket ger dig unika erfarenheter och möjlighet att knyta internationella kontakter.

För mer information:
Kontakta programområdesansvarig vid Högskolan Kristianstad.

Nivå: Grundnivå
Programkod: TBSE2
Examen: Kandidatexamen i mjukvaruutveckling

Behörighetskrav:

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a eller 2b eller 2c

Startdatum och Tidsplan:

 • Start: Hösten 2024, vecka 36
 • Studietakt: 100% (heltid)
 • Studieform: Högskoleförlagd

Studieort:

 • Kristianstad

Undervisningsspråk:

 • Engelska

Urvalsmetod:

 • Betyg/högskoleprov

Anmälningsperiod:

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Mjukvara
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Personer som har avslutat gymnasieutbildning/grundskolan
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation TechSverige
Organisation Högskolan i Kristianstad
Typ av utbildning Utbildningsprogram
Aktivitet utbildningsprogram
Bedömningstyp Klassrumsbaserat
Utbildningens längd Flera år
Är utbildningen gratis? Ja
Är certifikat gratis? Ja
Typ av träningsrekord Single offer
Startdatum 20240901
Utbildningstakt Heltid
Behörighet som erbjuds Tillägg till examensbevis
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsplats Blandade
Utbildningsleverantör Högskolan Kristianstad
Kostnad för utbildning EU/EES-medborgare behöver inte betala studieavgift