Ingress Cybersecurity Skills Academy är en initiativ av Europeiska kommissionen, inriktad på att förbättra och stärka cybersäkerhetskompetensen inom EU. Akademin syftar till att integrera olika aktiviteter under en gemensam paraply för att öka deras synlighet, tillgänglighet och inverkan, med särskild fokus på små och medelstora företag (SMEs), start-ups och offentlig sektor.

Mål Målet med Cybersecurity Skills Academy är att adressera den växande bristen på cybersäkerhetsexperter i Europa, vilket har blivit en ökande oro för europeiska medborgare, företag och offentliga myndigheter. Akademin ämnar skapa en större pool av cybersäkerhetsspecialister som kan skydda företag och offentliga tjänster i Europa samt utforma framtidens cybersäkerhetslösningar.

Förväntade resultat Resultaten inkluderar utbildningskurser som adresserar de mest efterfrågade färdigheterna inom cybersäkerhet, såsom cyber-forensics och AI för cybersäkerhet. Dessutom kommer on-the-job-utbildningskurser och praktikmöjligheter att erbjudas, samt onlineutbildning som är användarvänlig och tillgänglig på alla språk. En ram för nyckelprestandaindikatorer (KPIs) kommer också att etableras för att övervaka framstegen och effekterna av de olika åtgärderna som övervägs inom akademins räckvidd.

Genom att samla relevanta aktörer från alla medlemsstater, syftar Cybersecurity Skills Academy till att övervaka cybersäkerhetskompetenslandskapet, följa dess utveckling och vidta åtgärder för att hjälpa medlemsstater att utveckla specialiserade utbildningsprogram för att adressera cybersäkerhetskompetensgapet.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för arbetskraften.
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6), Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet, Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8)
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Finansieringsförmedlare €10 000 000 , €2 000 000 , €30 000 000
Finansieringsvillkor

Ämne: Villkor och dokument för ansökan

Villkor

För att en ansökan ska vara giltig och kunna beaktas, måste följande villkor uppfyllas:

 1. Inlämningsvillkor: Detaljerade beskrivningar av inlämningsvillkoren finns i avsnitt 5 i ansökningsdokumentet.
 2. Sidbegränsningar och layout för förslag: Specifikationer angående sidbegränsningar och layout finns i del B av ansökningsformuläret, tillgängligt i inlämningssystemet.
 3. Berättigade länder: Information om vilka länder som är berättigade att delta finns beskrivet i avsnitt 6 i ansökningsdokumentet.
 4. Andra berättigandevillkor: Ytterligare berättigandevillkor är beskrivna i avsnitt 6 i ansökningsdokumentet.
 5. Finansiell och operativ kapacitet samt uteslutningskriterier: Dessa kriterier finns beskrivna i avsnitt 7 i ansökningsdokumentet.
 6. Utvärdering och tilldelning:
  • Kriterier för tilldelning, poängsättning och tröskelvärden finns i avsnitt 9 i ansökningsdokumentet.
  • Inlämnings- och utvärderingsprocesser är beskrivna i avsnitt 8 i ansökningsdokumentet samt i den online-manualen.
  • En indikativ tidslinje för utvärdering och beviljande av stipendium finns i avsnitt 4 i ansökningsdokumentet.
 7. Juridiska och finansiella arrangemang för stipendier: Dessa är beskrivna i avsnitt 10 i ansökningsdokumentet.

Dokument

 • Ansökningsdokument: [CALL DOCUMENT]
 • Standardansökningsformulär — Ett specifikt ansökningsformulär för denna utlysning finns tillgängligt i inlämningssystemet.
 • Digital Europe General MGA v1.0
 • Digital Europe Work Programme 2023-2024

Dessa villkor och dokument är avgörande för att säkerställa en smidig och effektiv ansökningsprocess, och det är viktigt att alla sökande noggrant granskar och följer dem.

Förmånstagare

Omfattning Akademin kommer att erbjuda finansiering för implementering av nya utbildningsmöjligheter, med särskilt fokus på SMEs och offentlig administration inom cybersäkerhetsområdet. Aktiviteterna inkluderar identifiering av relevanta utbildningskurser, inklusive bootcamps om specifika cybersäkerhetsämnen, och kommunikationsåtgärder för att främja kurserna.

Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare