Försvarets Materielverk (FMV) har tagit initiativet att driva utvecklingen av kvantsensorer framåt med sin TechDay, ett evenemang som erbjuder unika affärsmöjligheter för startups och forskargrupper. Denna händelse är en del av FMV:s Militärt Innovationsprogram (MIP), syftandes till att upptäcka och utveckla civil teknik med militära tillämpningar, särskilt i tidiga utvecklingsstadier.

Affärsmöjlighet

Deltagare med lovande tekniska idéer kan få en finansiell satsning från FMV, upp till 500 000 kronor, för att utveckla sina projekt under ett sex månader långt uppdrag. Totalt beställningsvärde är en miljon kronor, med upp till tre projekt som mottar finansiering. Projekten ska leverera en analys eller test och en slutrapport som beskriver genomförandet och resultaten. Slutleverans ska ske senast 14 juni 2024. Om ingen ansökan uppfyller kriterierna, läggs inga beställningar.

Teknik

FMV efterfrågar nya innovationer inom kvantsensorområdet för Försvarsmaktens räkning. Dessa teknologier, i ett forsknings- eller utvecklingsstadium, är inte färdiga prototyper eller produkter.

Scenario

Användningen av kvantteknik kan revolutionera morgondagens krigföring, med kvantsensorer som upptäcker nya fenomen och ger teknologiska fördelar.

Målbild

FMV söker civila innovationer som kan leda till nya sensorförmågor och oberoende navigering för militära ändamål. Det inkluderar signalspaning, kvantavbildning som kvant-LIDAR, och positionering utan GNSS. Kvantsensorer kan också användas för att hitta föremål under jord eller i vatten.

Uppgift

Deltagarna ska tydligt förklara hur deras idéer bidrar till ovanstående scenario och målbild, med möjlighet att använda visuella och audiella hjälpmedel.

Deltagande och Urval

Ansökan innebär en rigorös urvalsprocess, där endast de med störst potential att få sina förslag godkända blir inbjudna att presentera på TechDay. Varje förslag får 20 minuters presentationstid, följt av en juryomröstning.

Ansökan

Ansökningar ska innehålla kontaktuppgifter, en kortfattad sammanfattning och en utförlig beskrivning av projektet (max 500 ord och 5 sidor). Ansökningar skickas enligt angivna kontaktuppgifter. Max tre ansökningar per organisation är tillåtna.

Urvalskriterier

Urval baseras på förslagets relevans för temat kvantsensorer, militär relevans, innovationsnivå, och kopplingar till verksamheter hos Försvarsmakten, FMV eller FOI.

FMV:s TechDay representerar en viktig satsning för att integrera framtidens teknik i militära tillämpningar, och erbjuder en unik möjlighet för forskare och företag att bidra till denna utveckling.

Delta på FMV:s TechDay som Åhörare: Vad du Behöver Veta

Försvarets Materielverk (FMV) har fått flera förfrågningar om möjligheten att delta som åhörare på deras kommande TechDay, speciellt fokuserat på utvecklingen av kvantsensorer. Tyvärr är detta inte möjligt för externa företag eller studenter vid detta tillfälle. FMV överväger dock att öppna framtida TechDays för allmänheten.

Möjligheter för Myndighetsanställda

Det finns en begränsad möjlighet för medarbetare inom Försvarsmakten, FMV, FOI eller andra myndigheter att närvara, beroende på tillgängliga platser. De som är intresserade bör skicka en förfrågan via e-post till FMV.Militart.Innovationsprogram@fmv.se med ämnesraden “TechDay Fråga Kvantsensorer”.

Viktiga Datum för TechDay

  • Deadline för ansökan om deltagande: Måndag, 15 januari 2024.
  • Besked om deltagande till företag: Måndag, 30 januari 2024.
  • Datum för genomförande av TechDay: Torsdag, 15 februari 2024. Mer detaljerad information och agenda kommer att skickas ut tillsammans med inbjudningar.
  • Beställningsförslag: Kommer att förhandlas fram med de utvalda företagen.
  • Leverans och fakturering: Sker enligt förhandlat avtal. Slutleverans ska dock ske senast den 2 september 2024.

FMV:s TechDay är en central del i deras strävan efter att främja innovation inom kvantteknologi och militära applikationer. Även om evenemanget för närvarande är stängt för allmänheten, erbjuder det en viktig plattform för utvalda aktörer att presentera och utveckla sina projekt i samarbete med FMV.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Kvantberäkning
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Finansieringsförmedlare 500.000 kr
Finansieringsvillkor

Deltagare med lovande tekniska idéer kan få en finansiell satsning från FMV, upp till 500 000 kronor, för att utveckla sina projekt under ett sex månader långt uppdrag. Totalt beställningsvärde är en miljon kronor, med upp till tre projekt som mottar finansiering. Projekten ska leverera en analys eller test och en slutrapport som beskriver genomförandet och resultaten. Slutleverans ska ske senast 14 juni 2024. Om ingen ansökan uppfyller kriterierna, läggs inga beställningar.

Förmånstagare

Ansökan

Ansökningar ska innehålla kontaktuppgifter, en kortfattad sammanfattning och en utförlig beskrivning av projektet (max 500 ord och 5 sidor). Ansökningar skickas enligt angivna kontaktuppgifter. Max tre ansökningar per organisation är tillåtna.

 

Deltagande och Urval

Ansökan innebär en rigorös urvalsprocess, där endast de med störst potential att få sina förslag godkända blir inbjudna att presentera på TechDay. Varje förslag får 20 minuters presentationstid, följt av en juryomröstning.

Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare