Utlysningen IoT för innovativ samhällsnytta är en del av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet, IoT Sverige. IoT Sverige vill öka användningen av IoT inom den offentliga sektorn för att bidra till innovativ samhällsnytta samt uppfyllelse av Agenda 2030 målen.

Finansiering gäller endast för genomförandeprojekt. IoT-lösningen ska påvisa både nationell och internationell potential och relevans. Efter projektet ska resultatet delas till andra behovsägare med syfte att fler kommuner och regioner i Sverige tillämpar IoT-lösningar.  Utlysningen består av tre tematiska behovsområden, det är krav på att IoT-lösningen tillämpas i ett av områdena.

  • Jämlik hälsa
  • Trygga offentliga miljöer
  • Snabbare klimatomställning

Finansierade projekt ska utföra storskaliga tester av en IoT-lösning i en verklig miljö alternativt implementera en IoT-lösning i verksamheten. Det är krav på att projektet genomförs av minst en offentlig behovsägare och minst ett företag eller forsknings och innovationsutförare.

Projekt kan söka finansiering för maximalt 4 000 000 kr, men finansiering får inte överstiga 50% av projektets totala budget.

Sista ansökningsdag är 30 november 2023, kl.14.

För mer detaljer och bedömningskriterier läs här.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Internet of Things
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för arbetskraften.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare