DREAM Open Call har lanserats av Euroclusters och finansieras av Europeiska unionen genom European Innovation Council och SMEs Executive Agency (EISMEA).

DREAM Innovation Open Call erbjuder nu ekonomiskt stöd för små och marknadsorienterade projekt. Fokuset på projekten som finansieras är integration och användning av digital teknik i tillverkningsmiljöer. Projekten ska involvera små och mellanstora företag (SME).

DREAM finansiering kommer att tilldelas till sammarbetskonsortium som har ansökt och:

  • Visar på hur implementeringen av innovativ digital teknik stöder den gröna omställningen i tillverkningsmiljöer, främst när det kommer till mer utvecklad och effektivare användning av resurser.
  • Samt strävar efter att påskynda tillgången till marknaden för nya digitala produkter och tjänster som tillhandahålls av små och medelstora företag inom tillverkningsområdet.
  • Stärker innovation och tillväxt i Europa.

 

De förväntade teknologierna i DREAM Open Call är digitala tekniker som kan bidra till hållbarhetsutmaningen och motståndskraften hos processer, exempelvis:

  • Artificiell intelligens, stordata och analys
  • Sakernas Internet (IoT)
  • Molntjänster
  • Autonoma Robotsystem
  • Cybersäkerhet

De förväntade industrisektorerna som tas upp i DREAM Open Call riktas mot tillverkningsindustrier, såsom bland annat elektronik, nanoteknik, fordonsindustri, medicin och läkemedel, konstruktion, energi och verktyg, metallbearbetning, konsumentprodukter, trä, m.m.

Detaljerad information om ansökan hittas här.

Finansieringssättet:

Upp till 30 000 EUR per projekt. Endast SMEs kan finansieras av DREAM.

Sista ansökningsdag är 1 juni 2023 kl. 17.00 CET.

 

 

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Internet of Things, Artificiell intelligens, Molnbaserad databehandling, Augmented Reality, Virtuell verklighet, Big Data, Robotteknik, Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare