Fortsatt efterfrågan på kompetensutveckling för lärare inom programmering är tydlig. Skolverket har ingått ramavtal med 11 science centers om kostnadsfria workshops i programmering för skolhuvudmän.

Workshopserierna riktar sig till förskolelärare, lärare i årskurs F–3 eller specialskolan årskurs F–4, lärare i fritidshem, lärare i matematik eller teknik i årskurs 4–6 eller specialskolan årskurs 5–7 samt lärare i grundsärskolan årskurs 1–6. Workshopserierna är öppna för lärare inom andra ämnen eller skolformer om det finns lediga platser.

Programmeringsworkshops

Förbättra dina programmeringskunskaper genom föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner. Registrera dig för en av workshopserierna som bygger på Skolverkets webbkurser i programmering.

Det finns tre olika workshopserier att välja mellan. Högskolor, universitet, RISE och science centers står som arrangörer för dessa workshopserier. Mer information om respektive workshopserie och anmälningslänk finns hos varje arrangör.

I alla spår kommer deltagarna att introduceras till programmeringsmiljöer som kan fungera som grund för att undervisa på en nivå som motsvarar det centrala innehållet för programmering:

  • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner.
  • Algoritmiskt tänkande och problemlösning med hjälp av programmering.
  • Skapa, felsöka och testa programkod.
  • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.

Förkunskapskrav: Inga förkunskaper i programmering krävs.

Varför din skola ska delta: Ta chansen att investera i kompetensutveckling i programmering för skolans lärare. En sådan satsning kan bidra till att undervisningen utvecklas och skapa goda förutsättningar för kollegialt lärande kring programmering även efter workshopseriens avslut.

Rektorns roll: Det är viktigt att rektor skapar förutsättningar för lärares kompetensutveckling genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. Tid och plats för workshopparna bestäms i samarbete mellan rektor eller huvudman och workshoparrangören.

Fortsatt kompetensutveckling: Denna workshopserie är en utgångspunkt för fortsatt kompetensutveckling inom programmering. Poänggivande kurser som “Introduktion till programmering i textbaserad/visuell miljö” rekommenderas som en fortsatt kompetensutveckling inom programmering.

Introduktion till programmering i textbaserad miljö

Introduktion till programmering i visuell miljö

Hela vårt kompetensutbud inom programmering

 

1. Programmering i tidiga åldrar

Workshopserien “Programmering i tidiga åldrar” utgår från Skolverkets webbkurs “Om programmering”.

Linköpings universitet

Anmäl dig till programmering i tidiga åldrar, Linköpings universitetLänk till annan webbplats.

RISE

Anmäl dig till programmering i tidiga åldrar, RISE

 

2. Att programmera med workshops

Workshopserien “Att programmera med workshops” utgår från Skolverkets webbkurs “Att programmera”.

Linköpings universitet

Anmäl dig till Att programmera med workshops, Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Anmäl dig till Att programmera med workshops, Linnéuniversitetet

RISE

Anmäl dig till Att programmera med workshops, RISE

3. Workshopserie utifrån Skolverkets två webbkurser i programmering

Den här workshopserien utgår från Skolverkets två webbkurser “Om programmering” och “Att programmera”.

Vattenhallen, Science Center

Anmäl dig till workshopserie utifrån ”Att programmera” och ”Om programmering”, Vattenhallen

Tom Tits Experiment, Science Center

Anmäl dig till workshopserie utifrån Att programmera och Om programmering, Tom Tits Experiment

Technichus

Anmäl dig till workshopserie utifrån Att programmera och Om programmering, Technichus

Exploratoriet, Science Center

Anmäl dig till workshopserie utifrån Att programmera och Om programmering, Exploratoriet Skellefteå

Tekniska muséet

Anmäl dig till workshopserie utifrån Att programmera och Om programmering, Tekniska muséet, Stockholm

Framtidsmuseet 2047, Science center

Upptech, Science center

Anmäl dig till workshopserie utifrån Att programmera och Om programmering, Uptech, Science center

Kreativum Science center 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Mjukvara
Svårighetsgrad Medelsvår, Grundläggande, Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Skolverket
Svenska Science Centers
RISE
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Skolverket
Svenska Science Centers
RISE
Linnéuniversitet
Metod

I alla spår kommer deltagarna att introduceras till programmeringsmiljöer som kan fungera som grund för att undervisa på en nivå som motsvarar det centrala innehållet för programmering:

  • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner.
  • Algoritmiskt tänkande och problemlösning med hjälp av programmering.
  • Skapa, felsöka och testa programkod.
  • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.

Samtliga kurser inom serien är kostnadsfria och hålls digitalt.

Kompetensresurstyp Annat utbildningsmaterial