Enligt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är mindre än 10 % av personer med autism anställda, och de som är anställda har ofta lågavlönade arbeten. Hindren för att komma in på arbetsmarknaden är följande: bristande tillgång till yrkesutbildning, kommunikationssvårigheter, vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder och fördomar om autism.

Som svar på detta innehåll, ASES (Autism: Spectrum of Employment Skills) syftade till att utveckla utbildningsmaterial och verktyg för små och medelstora företags ledning och rekryterare för att öka inkluderingen av vuxna med autism på arbetsplatsen. De digitala utbildningsresurserna för yrkesutbildning kommer att utbilda arbetsgivare och personal i att rekrytera, handleda och stärka personal med autism under hela anställningscykeln.

Ases är särskilt inriktat på följande:

 • Små och medelstora företag & förvaltning av små och medelstora företag
 • Personer med autism
 • Aktörer inom näringsliv och sysselsättning
 • Intressenter för personer med funktionsnedsättning
 • Ekonomimyndigheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå

Projektresultat och resultat

Projektet gav följande tre resultat:

1) ASES Allvarligt spel: “Autism kan vara en företagstillgång”

The Serious Game är kärnan i ASES-projektet, som syftar till att stödja förvaltningen av små och medelstora företag för att tillhandahålla en inkluderande arbetsplats för vuxna med ASD. Projektet inbäddade gamification-element i projektet för att underlätta inlärningsprocessen, som det bästa sättet att utbilda SMF-ledningen på ASD med hjälp av spelet, är att ta dem genom simuleringar av intervjuer och övningar för att skapa en ASD-vänlig miljö.

Spelet täcker olika ämnen, till exempel:

 • ansökningsprocessen
 • Arbeta tillsammans i team
 • integrera scenarier baserade på vanliga flaskhalsar som personer med autism upplever på arbetsmarknaden

ASES-projektet är inriktat på undervisningsmaterial och utbildning för den person som befinner sig på ”andra sidan” av anställningsintervjutabellen – arbetsgivaren eller chefen. Det kostnadsfria onlinespelet uppmuntrar organisationer att bli mer tillgängliga för personer med autism.

2) ASES VET Curriculum för SME Management

ASES yrkesutbildningskurs utvecklades för att utbilda ledningen för små och medelstora företag i

 • Hur man utför intervjuer med kandidater med ASD
 • hur man förbereder en lämplig arbetsmiljö för personal med ASD
 • Hur man utvecklar dem professionellt

Läroplanen är tillgänglig digitalt och kan anpassas för blandade inlärningsmiljöer samt fysiska träningsseminarier. Kursen finns på engelska, portugisiska, grekiska, makedonska, lettiska och danska.

Läroplanen består av 6 moduler, var och en täcker ett annat kunskapsområde:

 • Modul 1: Autism i små och medelstora företag och socialpolitik
 • Modul 2: Hantering av mjuka färdigheter för små och medelstora företag
 • Modul 3: Arbetsmiljöledning
 • Modul 4: Stöd till personal med autism
 • Modul 5: Uppförandekod (kolleger/ledning/autistisk personal)
 • Modul 6: Använda verktyg som kommer att stödja autistisk personal under hela anställningscykeln (praktiska riktlinjer)

3) ASES e-Guide for ”Recruiting and Developing Staff with ASD” (e-handledning för rekrytering och utveckling av personal med autismspektrumtillstånd)

Denna elektroniska guide ger praktiskt material och referenser för att stödja potentiella arbetsgivare och rekryterare av personal med ASD. Detta inkluderar en samling förfaranden, verktyg, tips, bästa praxis, riktlinjer och översikt över intervju- och professionella utvecklingsmetoder. E-guiden finns tillgänglig i elektroniskt format på engelska, portugisiska, grekiska, makedonska, lettiska och danska.

Konsortium

ASES var ett EU-finansierat projekt som pågick 2021–2023 och samlade sju partner: FPDA – Federação Portuguesa de Autismo, Specialisterne, The Latvian Autism Association, 8D Games, Business Confederation of Macedonia (BCM), DEKAPLUS och OECON Group.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Danska, Engelska, Grekiska, Lettiska, Portugisiska
Evenemangsmiljö Personer som behöver omskolning för anställning, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8), Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Organisation FPDA – Federação Portuguesa de Autismo,
Industri Förvaltning och administration
Utbildningsleverantör Europeiska skolnätet
Metod

Utbildningskurs, e-guide, onlinespel

Kompetensresurstyp Läroplaner för utbildning