Den digitala kursen “Grundläggande kunskaper i Maskininlärning” introducerar dig till fältet Artificiell Intelligens (AI) samt maskininlärning. Här får du också basfärdigheter inom Big Data, matematik, sannolikhetslära, statistik och programmering med hjälp av Python. Denna MOOC-kurs ges på engelska.

Genom denna MOOC öppnas även dörren till tre specifika distanskurser vid MDU:

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Maskininlärning
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Icke-modersmålstalare, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Mälardalens universitet
Organisation Mälardalens universitet
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Mälardalens universitet
Utbildningsleverantör Maskininlärning
Metod

Viktigt att notera är dock att en plats i dessa kurser inte är garanterad då platserna är begränsade. Att ha avslutat denna MOOC garanterar inte behörighet för andra kurser.

För att klara av “Grundläggande kunskaper i Maskininlärning” räknar vi med att den genomsnittlige studenten kommer att behöva avsätta mellan 50-60 studietimmar.

Kursen är gratis och ges på distans.

Kompetensresurstyp Självutvärderingsverktyg