I maj 2021 publicerade QTEdu-konsortiet den första versionen av det europeiska kompetensramverket för kvantteknologier. Kompetensramverket syftar till att kartlägga landskapet av kompetenser och färdigheter inom kvantteknologier, vilket etablerar ett gemensamt språk som underlättar kommunikation och samarbete mellan olika intressenter i utbildningsekosystemet.

Ramverket är tänkt som en utgångspunkt för planering och strukturering av en mängd olika utbildnings- och träningsprojekt inom kvantteknologier, till exempel masterprogram vid universitet, utbildningsprogram för industrins arbetskraft eller utbildningsforskningsinitiativ. Strukturen på ramverket är inspirerad av DigCompEdu, det digitala kompetensramverket för utbildare, som användes som mall.

Medan version 1.0 av kompetensramverket presenterar en översikt över vad som kan läras ut, kommer nästa version också att inkludera de olika kompetensnivåer som kan uppnås när man lär sig varje kompetens och färdighet inom kvantteknologier, samt jobbprofiler med olika inriktningar.

QTEdu använde en bottom-up-ansats för att sammanställa detta kompetensramverk, det vill säga de genomförde en tre-rundors Delphi-studie under det senaste året med många deltagare från QT-gemenskapen. Detaljer om metodiken beskrivs i en separat text. Studien och dess första resultat presenteras i artikeln i Quantum Flagship Newsroom. Dessutom förfinades resultaten genom att genomföra expertintervjuer för varje delområde. I framtiden kommer kompetensramverket att regelbundet uppdateras i takt med att området för kvantteknologier utvecklas. Ramverket är ett levande dokument och välkomnar förslag på tillägg och korrigeringar när som helst.

På lång sikt föreställer sig QTEdu en europeisk kvantutbildningsgemenskap som kännetecknas av anpassningsförmåga, tillväxt och synergier mellan alla relevanta intressenter. Här spelar kompetensramverket en central roll för att tillhandahålla ett gemensamt språk och en referenspunkt. Det föreställs således ett ekosystem där institutioner kan sömlöst förstärka sina insatser med lämpliga moduler, och elever kan mixa och matcha sin utbildning och träning för att uppfylla sina behov.

Kompetensramverket för kvantteknologier utvecklades av QTEdu genom en bottom-up-ansats. En tre-rundors Delphi-studie genomfördes under det senaste året med deltagare från QT-gemenskapen. För att förädla resultaten, utfördes expertintervjuer inom varje kompetensområde. Metoden som användes för att sammanställa ramverket beskrivs i detalj i de följande avsnitten. Ramverket är avsett att vara ett levande dokument som speglar det aktuella tillståndet inom fältet och kommer att uppdateras regelbundet i takt med utvecklingen inom kvantteknologierna.
INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Kvantberäkning
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Organisation TechSverige
Organisation EU
Industri Databas- och nätverksdesign och administration
Utbildningsleverantör TechSverige
Utbildningsleverantör kvantteknologier
Metod

Kartläggning av kompetens- och färdighetslandskapet inom kvantteknologier

Du kan läsa den fullständiga metoden här.

Kompetensresurstyp Metodik