Fundación Cibervoluntarios är en spansk icke-statlig organisation som grundades 2001 med målet att överbrygga sociala klyftor genom social användning av ny teknik, med stöd av en ny typ av volontärarbete: cybervolontärerna. Teamet består av sociala entreprenörer, pionjärer inom tekniskt volontärarbete och inom social användning av IKT som ett verktyg för digital omvandling, medborgarinflytande och social innovation på internationell nivå.

Lär känna Fundación

Stiftelsen bygger på 21 års erfarenhet inom teknik och social innovation. Den har tilldelats flera gånger, med erkännanden som den som mottogs 2011 av Google Foundation.org som ”en av de 50 enheter som förändrar världen” och tilldelades 2016 av FN och ITU i kategorin ”Etiska dimensioner av informationssamhället”.

Dessutom erkände Financial Times 2018 stiftelsen som ”en av de 100 ledande europeiska enheterna inom digital transformation, i sin rapport ”Europas 100 digitala mästare”. Några av projekten har fått priser, både på nationell och europeisk nivå.

Ett arbete baserat på samarbete

Arbetet bygger på samarbete. Vi har för närvarande ett nätverk på mer än 3000 cybervolontärer, mellan 16 och 70 år, från hela Spanien, inklusive landsbygdsområden. Cybervolontärerna genererar sina egna projekt, inramade av social innovation, från lokala till globala, genom att använda nya verktyg för att lösa gamla problem på ett annat sätt.

Dessutom samarbetar stiftelsen direkt med ett nätverk av mer än 2000 enheter och har tecknat samarbetsavtal med 1399 av dem. Vi arbetar med både lokala och regionala offentliga institutioner, kommuner, icke-statliga organisationer för olika grupper av människor i en situation med digital sårbarhet – barn (10+) och ungdomar, äldre, kvinnor, personer med funktionsnedsättning, migranter, invånare på landsbygden osv.- samt utbildningscentrum och universitet.

Vilka är mottagarna?

Tack vare nätverken av samarbete når vi årligen cirka 60.000 personer, som förbättrar sina liv tack vare användningen av användbara IKT-verktyg, genom skräddarsydda utbildningsresurser och projekt om digitala färdigheter, som skapats av stiftelsen och som syftar till olika fokus: Utbildning, arbetssökande, socialt företagande, främjande av STEAM-karriärer bland flickor, aktivt åldrande, självständighet, kompetensutveckling på arbetsplatsen osv. All utbildning är gratis för de slutliga stödmottagarna. Mer information om projekten finns på deras hemsida cibervoluntarios.org.

Stiftelsen är också mycket stark inom kommunikation, spridning och upplysningskampanjer. Med de sociala nätverken har vi cirka 70,000 följare, och vi når mer än 100,000 årligen. Projektet pågår och vi räknar med att fortsätta att växa nätverken av cybervolontärer och samarbetande enheter under de kommande åren, på nationell nivå och EU-nivå, och nå ännu fler människor i behov av att lära sig digitala färdigheter som kan förbättra deras liv och inte lämna någon på efterkälken.

INFORMATION
Geografiskt område Spanien
Ämne Cybersäkerhet, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Industri Personliga färdigheter och utveckling